© Odder og Omegns Fjerkræklub

Tælleren startet
12/3-2014
Gammel tæller 2838

PeakCounter >
Udstillinger

Lokal og Urdværgeudstilling for racefjerkræ.
Hundslund Hallen d. 19. og 20. januar 2019
Åbningstider: Lørdag klokken 13.00 - 17.00,
Søndag klokken 9.00 - 14.00

Fjerkræ fra den gamle bondegård.
Nogle af de fjerkræracer, der udstilles, har tidligere været almindelige i dansk landbrug. De gamle racer er i dag gledet ud af erhvervsmæssig produktion. Nye højtydende racer har helt fortrængt de gamle danske fjerkræracer indenfor landbruget, og de gamle racer er nu i risiko for at uddø. Takket være idealistiske private avlere og enkelte museer med levende fjerkræ er der stadig levedygtige bestande af de høns, gæs og ænder. Disse dyr fyldte staldene på vore tipoldeforældres bondegårde, og de var med til at sætte æg og kød på middagsbordet. Medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl har stor fornøjelse af at have de gamle fjerkræracer som hobby.
Over hele verden arbejdes der på at bevare gamle lokale og regionale husdyrracer. I Danmark støttes arbejdet af Natur Erhvervstyrelsen gennem Bevaringsudvalget.

Dyrevelfærd og selvforsyning.
Den større bevidsthed om dyrevelfærd, der hersker i befolkningen, samt det faktum at man som familie kan være mere eller mindre selvforsynende og udnytte rester fra husholdningen til noget fornuftigt, spiller helt sikkert ind, når valget falder på høns i haven.
Når vi som nation ønsker at ændre livsstil, er høns i haven en meget synlig og nem måde at få begyndt det nye sunde liv på.
Når volieren er lavet, er resten nemt at overskue. Høns passer nærmest sig selv, og i ferier kan naboen sikkert overtales til at passe dyrene mod den fine betaling, som friske æg hver dag er.
Udstillingen i Hundslund er en oplagt mulighed for at få stillet sin nysgerrighed. Her vil der være udstillet racehøns med et udseende, som man knap har fantasi til at forestille sig. Der vil være mulighed for at få gode råd om pasning og pleje, og man får en enestående mulighed for at lave aftaler om køb af høns og duer.
- har du lyst til at få inspiration og viden om selvforsyning og hønsehold
- har du lyst til at opleve de mange smukke og særprægede racefjerkræ, som dommerne bedømmer ud fra nøje fastsatte standarder.
- har du interesse for økologi og selvforsyning.
- går du med tanker om selv at få høns eller duer.
Dette års udstilling tegner over al forventning, der er lagt op til et par spændende dage for de besøgende og for udstillerne, for hvem avlsarbejdet og træningen endeligt skal stå sin prøve -forhåbentlig med glans.
På alle arrangørernes vegne byder jeg alle VELKOMNE til Lokal og Urdværgeudstilling 2019

aaaaaaaaaaaaiii